Loading...

Задълбочаване на партньорството с местната власт за повече инвестиции в българските региони бе договорено на среща между министър Стоянов и Националното сдружение на общините

Задълбочаване на партньорството с местната власт за повече инвестиции в българските региони бе договорено на среща между министър Стоянов и Националното сдружение на общините

Координирани усилия за привличане на инвестиции по места, съдействие от търговските ни аташета за представяне на общините на България зад граница и задълбочаване на партньорството във всички сфери от взаимен интерес. За това се договориха министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева.

„Основен приоритет е подготовка на икономиката ни за идващата зима“, подчерта министър Стоянов. В тази връзка бяха обсъдени възможности за задълбочаване на партньорството с местната власт с цел по-добра реакция по места. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева сподели безпокойството на общините от факта, че съгласно действащото законодателство те са приравнени на търговските предприятия. Представителите на общините ще предоставят и детайлна информация на Министерството на икономиката и индустрията за подготвяната анкета за зависимостта на икономиката ни от газовите доставки. Към този момент 74 общини се отопляват изцяло на газ, сподели изпълнителният директор на НСОРБ. Сдружението изрази интерес да участва активно в работната група, която ще обсъжда проблемите, свързани с енергийните доставки, а икономическият министър се ангажира да покани техни представители за дискусиите във всички сфери, в които предстоят промени.

Активна работа и по подготовката на промени в Закона за насърчаването на инвестициите е друга от приоритетните сфери за икономическото министерство. Действащият сега ред вече не отговаря на обществените условия и една от важните задачи е преформатиране на системата, така че да бъде отворена писта за по-малки инвестиции, които могат да бъдат реализирани на много повече места в страната. От много по-голямо значение и за местните общности би било развитието на предприятия, които създават траен поминък и гарантират устойчивост, стана ясно по време на срещата.

В този контекст НСОРБ представи кратко работата си по един от най-амбициозните проекти, реализирани през последните години от Сдружението, в рамките на който обстойно бе анализиран икономическият потенциал на 10 пилотни общини и за тях са разработени солидни бизнес планове. На практика така НСОРБ е създало инвестиционно портфолио на тези региони, което представлява интерес за Министерството на икономиката и индустрията. През последните години незначителна част от общините успяха да разработят свои ясни планове за привличане на инвестиции, базирани на реалните възможности и перспективите за развитие на общините, а наличието на конкретен инвестиционен профил е отправна точка за работата на различни държавни структури в привличането на инвеститорски интерес към общините, подчертаха участниците в срещата.

По-добро партньорство между търговските аташета към Министерството на икономиката и индустрията и българските общини бе сред другите разисквани теми по време на срещата. „Предстои годишната среща на търговските ни аташета, като се надяваме и ваши представители да участват на нея. Подобряване на комуникацията между общините и нашите представители зад граница е основа и за привличане на повече инвестиции по места“, подчерта икономическият министър.

„Не гледаме на служебното правителство като на екип, който просто ще изчака мандата си. Гледаме на вас като на министри от редовно правителство и НСОРБ няма да намали интензитета и натиска, с който работи“, сподели изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева. Тя изрази готовност общините да се включат активно в експертните формати към МИИ, още повече, че част от проблемите имат дълга предистория, която е рефлектирала върху работата на общините.

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов изрази надежда, че обединението на експертния потенциал на общините, бизнеса и синдикатите, може да даде солиден тласък за решаване на много от дълго отлаганите проблеми в сектора.

Споделете