Loading...

Заличени са всички залози върху акциите, направени в минали години, на част от публичните предприятия към ДКК, заложени като обезпечения

Заличени са всички залози върху акциите, направени в минали години, на част от публичните предприятия към ДКК, заложени като обезпечения

Това става възможно след погасяване на цялото задължение на ДКК към ББР

Вече са заличени всички залози върху акциите, които са направени в минали години, на част от държавните предприятия към Държавната консолидационна компания (ДКК). Сред тях са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД и други. До този момент тези дружества бяха заложени като обезпечения по кредита на ДКК към Българската банка за развитие. Това поставяше под риск развитието на стратегически активи за държавата, каквито са предприятията под шапката на ДКК.

Това стана възможно след изплащането на цялата главница на кредита на компанията към ББР. По този начин бе прекратено трупането на лихви, които само дотук през годините възлизат на над 22 млн. лв. Само за последната година те са в размер на 6 милиона и половина лева. Припомняме, че за погасяването на кредита министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов предприе всички необходими действия по закон и възстанови първите 45 млн. лева на ДКК от дружеството, на което е било възложено изпълнението на проекта за нереализирания правителствен комплекс.

Кредитното задължение е натрупано между 2018 г. и 2020 г. от ДКК, във връзка с платено авансово на дружеството, изпълнител на несъстоялия се правителствен комплекс, както и заради купено задължение от ДКК през 2018 г., свързано с Кемира ЕООД, за което вече е сезирана прокуратурата и държавата продължава да търпи щети.

С погасяването на кредита и със заличаването на всички залози върху акциите на дружествата, те вече ще могат да се развиват и да внасят дивидент в бюджета, вместо да продължават да изплащат лихви по кредита. „Следващите ни стъпки са свързани с бъдещето на тези предприятия“, подчерта Богданов. По неговите думи с връщането на цялата сума по кредита се спестяват значителни средства, които са разходвани до момента и които ще бъдат инвестирани в устойчивото развитие на предприятията занапред.

Министър Богданов бе категоричен, че във всички случаи на неефективно управление, ще бъдат предприети необходимите действия по закон за защита на държавния интерес. Продължава и работата за възстановяването на още финансови щети, генерирани в предишни години по различни направления.

Споделете