Loading...

Зам.-министър Александър Манолев се срещна с представители на земеделски производители

Зам.-министър Александър Манолев се срещна с представители на земеделски производители

Предвиждат се административни облекчения за земеделските производители в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това стана ясно по време на среща на заместник-министърът на икономиката Александър Манолев с представители на земеделски производители.

Миналата седмица в Министерството на икономиката постъпиха обобщени предложения от земеделския бранш по публикуваната за обществено обсъждане наредба. Повечето от тях касаят административни облекчения за бизнеса, сред които обобщение на всички предвидени декларации в нея в единно заявление, служебен обмен на данни между институциите, по-малък на брой изискуеми документи и др. Взема се предвид и характера на дейността на земеделските производители като се допускат възможност за по-облекчено деклариране на притежаваните и/или наети превозни средства, както и на местоположението на цистерните, които ползват за своята дейност. Всички предложения днес бяха обсъдени, заедно с експерти от Министерството на земеделието, храните и горите.

„На практика всички наши предложения, които касаят наредбата се приемат, а за въпросите, които касаят самия закон ще търсим най-доброто решение в практиката“, каза Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според него е имало нужда от подобна среща, за да представят специфичните проблеми на бранша. „Според нас между 12 и 15 хил. производители ще подадат заявления за включването им в този регистър и трябва да се намери решение как да не ги затрудняваме излишно и да не им се пречи да работят“, каза Костадин Костадинов и подчерта, че вижда воля и разбиране към специфичните проблеми на бранша.

„Целта ни е да направим подзаконовият нормативен акт работещ като пресечем възможностите за злоупотреби, но без да натоварваме бранша с излишни административни изисквания“, посочи зам.-министър Манолев и се ангажира всички направени предложения в тази посока да бъдат съобразени в текстовете на наредбата. Разпредено е наредбата да бъде преработена и отново качена за обществено обсъждане с отразените предложения, стана ясно по време на срещата.

Посочено бе, че експертите, които са работили по нея са се стремели да съкратят сроковете и в хода на общественото обсъждане да отразят постъпилите коментари. „За мен е по-добре, дори с цената на закъснение, да се организират подобни срещи със заинтересованите страни, и да се опитаме максимално много от получените предложения да залегнат във финалния текст“, подчерта икономическият заместник-министър и даде да се разбере, че едва тогава отново ще стартира цялата процедура по публикуване на наредбата и нормативния срок за общественото ѝ обсъждане. В този срок също могат да се направят допълнителни предложения по подзаконовия нормативен акт.

Споделете