Loading...

Зам.-министър Александър Манолев ще представи напредъка по ОПИК към края на 2017 г.

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев ще представи данните за изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към края на 2017 г.

Годишното информационно събитие на Управляващият орган на ОПИК ще се проведе на 27 ноември 2017 г. (понеделник), от 11:00, в зала Сердика, хотел „Балкан“ /бивш Шератон/, гр. София.

В рамките на него ще бъдат представени и новите схеми за кандидатстване през 2018 г., както и някои от добрите примери от реализираните проекти. На място ще бъдат и представители на бенефициенти, които ще показват на гостите внедрени от тях иновации, следствие на изпълнението на проектите.

Участие в събитието ще вземе и Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, както и представители на бизнеса, браншови организации, държавни институции, медии и др.

Споделете