Loading...

Зам.-министър Александър Манолeв ще участва в представянето на новите правила за кандидатстване по НИФ

Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Габриела Козарева ще представят новите условия за кандидатстване по Националния иновационен фонд (НИФ).

Събитието ще се проведе утре 31.05.2018 г., от 10.30 часа/регистрация от 10.00ч./, в „София Хотел Балкан“, зала Средец, гр. София, ул. Света Неделя 5 и е открито за медиите. С него стартира и информационната кампания по НИФ, която ще обхване редица градове в България.

По време на събитието ще бъдат представени условията за кандидатстване, в това число максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, сроковете за реализацията на научноизследователските и развойни проекти, максималният интензитет на помощта, допустимите кандидати и партньори, тематичните области и др. За участие в събитието са поканени представители на бизнеса, научните среди, стартъпи и др.

Споделете