Loading...

Зам.-министър Балникова участва в конференция „Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от ЕС“

Зам.-министър Балникова участва в конференция „Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от ЕС“

Великобритания е важен за страната ни икономически партньор и ние уважаваме избора, който Обединеното кралство направи с решението си да напусне ЕС. Ние имаме интерес да продължим да развиваме двустранните икономически отношения. Това заяви заместник-министърът на икономиката Яна Балникова по време на откриването на конференция „Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от ЕС“.

По време на форума тя акцентира, че добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставяни по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и на други данъчни закони, са възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика. Зам.-министър Балникова допълни, че наличните инвестиционни стимули са изцяло конкурентни на насърчителните мерки, предлагани в страните от Югоизточна Европа и дават възможност за приоритетно разглеждане на България като инвестиционна дестинация от потенциалните британски инвеститори.

Великобритания е втори по големина в света пазар за износ на български IT разработки и услуги и четвърти по големина пазар в света за износ на българско вино и пети по големина за износ на текстил и мебели.

В заключение зам.-министър Балникова увери, че Министерството на икономиката ще продължи да поставя сериозен акцент върху подобряване на бизнес средата в България и ще подкрепя и насърчава всички инициативи, които са в интерес на активизирането на сътрудничеството в различните икономически области.

Споделете