Loading...

Зам.-министър Балникова участва в заседание на Съвет по конкурентоспособност

Зам.-министър Балникова участва в заседание на Съвет по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката Яна Балникова взе участие в първото редовно заседание на Съвет по конкурентоспособност (формат Вътрешен пазар и индустрия) от началото на пандемията през м. март 2020 г. На него Съветът проведе дебат относно повишаване на конкурентоспособността и влиянието на Европейския съюз в световен мащаб чрез амбициозен Пакет за цифровите услуги.

В рамките на дискусията за цифровите услуги и ролята на онлайн посредниците и платформите и тяхното регулиране чрез Пакета за цифровите услуги, заместник-министър Балникова подкрепи усилията чрез двете законодателни предложения от пакета (Акта за цифровите услуги и Акта за цифровите пазари). Тя акцентира върху нуждата от подходяща законодателна рамка за подобряване на доверието в цифровите услуги, за намаляване на разпространението на незаконно съдържание онлайн, и същевременно за създаване на възможности за европейските, в това число и български компании, да се разрастват и да бъдат иновативни.

В рамките на сесията, зам.-министър Балникова акцентира върху важността от укрепването на стратегическата автономност на ЕС и справяне със стратегическите зависимости на ЕС, активното използване на Механизма за възстановяване и устойчивост в процесите на интеграция в европейските вериги за производство, както и за засилване на европейските източници на суровини.

Чрез провежданите политики България насърчава сътрудничеството и интеграцията на български компании в европейските вериги на стойността, развитието на политиките в областта на водорода, както и създаването на нови промишлени алианси на ниво ЕС в стратегически области.

Свързана медия

Споделете