Loading...

Зам.-министър Борисов: 7,1 % от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

Зам.-министър Борисов: 7,1 % от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло

„През последните години текстилната промишленост е един от най-динамично развитите сектори, който изисква иновации и нови добри идеи. 7,1 % от добавената стойност на преработващата промишленост е в сектор производство на облекло, а 1,7 % е в сектор текстилна промишленост“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на изложението за текстил и мода „ТексТейлърЕкспо“. Сред официалните гости бе и вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова.

Зам.-министър Борисов заяви, че този бранш е необходимо да засили иновационния си капацитет, за да бъде по-конкурентоспособен и да повиши сравнителните си предимства. „В тази връзка фирмите в бранша имат възможност да кандидатстват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за внедряване и комерсиализация на новите технологии. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 115 646 637 лева, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.01.2020 г“, уточни зам.-министърът.

В рамките на изложението зам.-министър Борисов припомни, че предприемачите трябва да се възползват, по-усилено от възможностите на дуалното обучение, което Законът за професионално образование и обучение предоставя като начин за привличане на млади служители, така и от възможността да създавате собствени тренировъчни центрове. „Придобиването на дигиталните умения в служителите, особено в индустрията е приоритет, както на национално, така и на европейско ниво”, каза още той.

В заключение зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов пожела ползотворни контакти и синергия между всички участници в специализираното изложение „ТексТейлърЕкспо“.

Свързана медия

Споделете