Loading...

Зам.-министър Борисов: Дигитализацията на индустрията води до по-бърз икономически растеж и създава по-високи нива на добавена стойност в производството

Зам.-министър Борисов: Дигитализацията на индустрията води до по-бърз икономически растеж и създава по-високи нива на добавена стойност в производството

Цифровата трансформация на индустрията има голям потенциал за създаване на работни места, повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на Конференция на тема – Индустрия 4.0 – Предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България, организирана от Българска стопанска камара и Фондация „Фридрих Еберт“. „Ефектът от дигитализацията ще бъде по-бърз икономически растеж по-високи нива на добавена стойност и конкурентоспособна икономика“, каза още той.

Борисов изтъкна, че важна основа за дигитализацията на индустрията в България е един силен ИКТ сектор, като цитира данни на ЕВРОСТАТ, според които брутната добавена стойност на ИКТ сектора в страната ни е на стойност 1.14 млрд. евро и нараства устойчиво.

Зам.-министър Борисов посочи, че цифровизацията на продукти и услуги, според Европейската Комисия може да добави повече от 110 милиарда евро годишни приходи за европейската индустрия до 2020 г. По думите му Индустрия 4.0 предоставя възможности за големите и малките фирми, но много от тях все още изпитват трудности да разберат в кои технологии да инвестират и как да осигурят финансиране за тяхната цифрова трансформация.

„Създаването на „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия“ и разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция е с голяма значимост, тъй като държавата трябва да бъде факторът, който да подпомогне бизнеса и да създаде по-добрата среда за по–висока производителност, водеща до по–бързо социално икономическо развитие и по-високи заплати“, каза още Лъчезар Борисов. Той допълни, че визията, очертана в Концепцията, е към 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0.

Икономическият заместник-министър подчерта, че неслучайно един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е Цифрова икономика и умения на бъдещето, както и бързо изпълнение на приоритетите на политиката по отношение на цифровизацията на промишлеността.

Споделете