Loading...

Зам.-министър Борисов: Малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата Програма по Плана „Юнкер“ на ББР

Зам.-министър Борисов: Малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата Програма по Плана „Юнкер“ на ББР

Малки и средни компании ще могат да се възползват от новата Програма на ББР по Плана „Юнкер“ за индиректно финансиране на българския бизнес с подзаеми до 24 млн. лева. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри 15-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България –Европейски ден на предприемача 2017, чийто фокус тази година е върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие и интернационализация, както и предизвикателствата, които членството ни в Европейския съюз поставя.

Зам.-министър Борисов, посочи, че Българска банка за развитие е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на малките и средни предприятия в страната. По думите му новата он-лендинг /междубанков заем от ББР за последващо финансиране (подзаеми) към МСП-клиенти на банките партньори/ програма на ББР по плана „Юнкер“ надгражда предшественика си програма „Напред“ като фиксира, че новите подзаеми ще започват от 3 млн. лева и ще могат да достигнат до 24 млн. лева. Той съобщи, че Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании с персонал до 3 000 души, като ще бъде увеличен и размерът на гаранционния ангажимент на ББР – от 30 % на до 100 % от главниците по подзаемите. Увеличен ще бъде и размерът на подзаемите по новата програма – от 10 на 15 г.Средствата по програмата за индиректно финансиране на българския бизнес са осигурени от Българска банка за развитие и ЕИБ в рамките на Инвестиционния план за Европа. Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании, които са клиенти на банките-партньори по схемата. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране, а Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите.

Зам.-министър Борисов посочи още, че предприемачеството в страната се развива все повече в последните години и изтъкна, че в България има над 326 хиляди микро, малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 75% от заетите в страната, което е над средното ниво в ЕС. Той подчерта, че насърчаване на малки и средни предприятия и развитието им чрез иновации за постигане на по-голяма добавена стойност е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката. Заместник-министърът изтъкна, че съвместно с научните среди се работи и за задържане и подпомагане на младите кадри в икономиката, като даде пример с IT сектора, в който работят близо 50хил. души.

По думите му 2018 ще бъде годината на финансовите инструменти подпомагащи предприемачеството и даде пример с работата по процедурата за насърчаване на предприемачеството по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която ще бъде насочена към стартиращи предприятия и се очаква да бъде отворена догодина, както и с „Фонда за ускоряване и начално финансиране“ с бюджет от 100 милиона лева, който ще е насочен изцяло върху улесняване достъпа до финансиране за стартиращи предприятия. „Управлението на средствата ще бъде, чрез Фонда на фондовете и има за цел да покрие пълния жизнен цикъл и развитие на едно предприятие, като възможност за достъп до финансиране чрез рисков капитал, който голям брой стартиращи предприятия могат да получат“, допълни той.

Споделете