Loading...

Зам.-министър Борисов: Министерството на икономиката подкрепя частния сектор в сферата на индустриалните зони

Зам.-министър Борисов: Министерството на икономиката подкрепя частния сектор в сферата на индустриалните зони

Институционално партньорство на частния сектор ще оказва Министерството на икономиката в сферата на привличането на инвестиции и създаването на индустриални зони. Това ще стане посредством Закона за индустриалните зони, който предстои да влезе в сила скоро. Успешните сделки с индустриални имоти са позиционирани на локации, където има достъп до съответната инфраструктура, затова ние изготвихме съвсем нова стратегия за зоните, с която да повишим инвеститорския интерес и да улесним бизнеса като цяло. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Втората международна конференция за индустриални имоти, организирана от Бгсклад.

Той поясни, че предизвикателствата, които стоят пред брашна, идват както от глобалната макроикономическа среда, така и от регионалните процеси. Според него на ниво глобални тенденции, касаещи търговския протекционизъм, се наблюдава забавяне на сделките, както в Европа, така и в икономиката на други страни лидери. „Позитивизъм, обаче, се наблюдава в регионален план, защото регионът на Балканите и Източна Европа е безспорен фактор на инвестиционната карта в Европа, а България е лидер по линия на макроикономическия пазар и без конкурент по отношение на кредитния рейтинг“, категоричен бе зам.-министър Борисов.

Икономическият зам.-министър изрази мнение, че ръстът в електронната търговия също ще увеличи търсенето на индустриални недвижими имоти. Позовавайки се на статистически данни, той уточни, че през 2018 г. секторът бележи изненадващи темпове на развитие, като пазарът в момента е съсредоточен основно в София. Столицата заема около 50% от пазара, Пловдив – 25% и останалите – 25% са в градовете Бургас, Варна, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен и други по-малки градове. Брутната добавена стойност в сектор Строителство има тенденция на нарастване, като ръстът за 2018 г. е 4.0%. През второ тримесечие на 2019 г. е отчетен ръст от 6.6% в сектора. Ръстовете при сектор Операции с недвижими имоти са положителни: 9.3% през 2018 г., 4.0% през първо тримесечие на 2019 г. и 6.4% през второ тримесечие на 2019 г.

В заключение зам.-министър Борисов подчерта, че Министерството на икономиката е отворено за всякакъв вид комуникация, която би подпомогнала и улеснила бизнеса.

Споделете