Loading...

Зам.-министър Борисов: Нашата цел е да развиваме българската икономика чрез иновативни и високотехнологични компании

Зам.-министър Борисов: Нашата цел е да развиваме българската икономика чрез иновативни и високотехнологични компании

Министерство на икономиката подкрепя развитието на иновациите, защото растежът на българската икономика зависи до голяма степен от високотехнологичните компании. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Петия конкурс, обявен от Съвета по иновации и развитие на технологиите при Българската търговско-промишлена палата (БТТП).

По думите на икономическия заместник-министър няколко са посоките на въздействие в подкрепа на предизвикателната среда, в която се развиваме и които биха допринесли за по-висока добавена стойност. От една страна стои работата на Патентното ведомство в контекста на агресивното намаляване на административната тежест, а от друга – подобрените процедури в сферата на иновациите и изпълнението на стратегията за интелигента специализация. Важен фактор е и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която чрез своите схеми съдейства за внедряването на иновациите. Зам.-министър Борисов подчерта още, че за първото тримесечие на 2018 година, структурата на БВП показва, че имаме 7,2% нарастване на инвестициите по показателя бруто образуване в основен капитал, което е показателно за развитието на българската икономика. „Разчитаме, че ръстът на инвестициите ще е съпроводен от разгръщане на инвестиционната дейност на бизнеса“, допълни той.

По време на събитието заместник-министърът награди фирма „Алекс 1977“ ЕООД в категория „Успешна иновативна фирма“ за предлаганите иновативни продукти, разработени на базата на задълбочени изследвания с български и международни научни колективи, като са насочени към задоволяване на потребностите на голяма група хора. Те са конкурентни и са със значителни предимства пред аналогичните на пазара. Направените производствени и финансови анализи, икономическа и техническа оценка на производството и на продуктите, доказват че предлаганите продукти от компанията са с висок пазарен потенциал.

Свързана медия

Споделете