Loading...

Зам.-министър Борисов: Очакваме ръст от 7% на кредитирането на малки и средни предприятия в страната през следващата година

Зам.-министър Борисов: Очакваме ръст от 7% на кредитирането на малки и средни предприятия в страната през следващата година

Според прогнози се очаква да има ръст на кредитирането на малките и средни предприятия в страната ни, като догодина то ще се повиши с близо 7%. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри Годишната национална конференция за предприемачество на тема „Предприемачеството – път към положителна промяна“, организирана от Глобалният предприемачески мониторинг България /GEM/. На събитието бе представен и годишният национален доклад на GEM България 2016/2017 за предприемачеството.

Зам.-министър Борисов посочи, че насърчаването на предприемачеството и стартиращи предприятия и развитието им чрез иновации за постигане на по-голяма добавена стойност е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката. „В България има над 326 хиляди микро, малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 75% от заетите в страната, което е над средното ниво в ЕС“, допълни той. По думите му сравнително голям процент от стартиращите предприятия успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да се превърнат в утвърден бизнес, най –вече в сферите на IT и високите технологии. Заместник-министърът изтъкна, че се работи и за задържане и подпомагане на младите кадри в икономиката.

Борисов съобщи, че по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обявявана процедура за „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Основната цел на процедурата е да се повиши ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи, които се прилагат за първи път в България. Бюджетът, с който разполага процедурата е над 71,5 млн. лева, а допустими за кандидатстване ще бъдат именно микро, малко и средни предприятия. По думите му предстои и процедура за набиране на проектни предложения за “Насърчаване на предприемачеството в секторите на НСНМСП”, която е насочена към стартиращи предприятия.

Заместник –министърът на икономиката заяви още, че Българска банка за развитие и Стратегията за нейното развитие, приета наскоро е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на малките и средни предприятия в страната.

Споделете