Loading...

Зам.-министър Борисов откри форум – Информационния ден на Агенцията на НАТО

Зам.-министър Борисов откри форум – Информационния ден на Агенцията на НАТО

„Отношенията между България и Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване имат вече 15 годишна история. Към днешна дата мога смело да заявя, че положителният резултат от съвместните ни усилия с Министерството на отбраната вече е налице – броят на българските фирми, регистрирани в Агенцията са вече над 115. Индустрията ни участва все по-активно в тръжни процедури на Агенцията, като значително се увеличава броят и обемът на сключените и успешно изпълнените договори“. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на форума организиран от Министерството на икономиката.

В рамките на конференцията зам.-министър Борисов подчерта, че през тези години, както страната ни, така и нашата индустрия са се доказали като добър и надежден партньор. По негови думи институционалната подкрепа от страна на държавата е от съществено значение за утвърждаване на позициите и авторитета на българския бизнес като конкурентоспособен и иновативен партньор в евроатлантическото пространство.

Зам.-министър Борисов изтъкна, че българската отбранителна индустрия разполага с огромен опит, технологични възможности и сериозен човешки ресурс и е способна да отговори на повишените очаквания в международна среда. „Доказателство за това са и предварителните данни за стойностите на разрешения износ и изходящ трансфер на продукти, свързани с отбраната, които възлизат на около 850 млн. евро за периода януари – октомври 2019 г. Благодарение на членството ни в Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване, българската отбранителна промишленост получи шанса да участва на равни начала в международните тръжни процедури, свързани с доставка на боеприпаси“, каза той.

В рамките на форума зам.-министър Борисов проведе среща с Петер Дохмен – генерален мениджър в Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA). Обсъдени бяха въпроси свързани с участието на български фирми от отбранителната ни индустрия в съвместни проекти и тръжни процедури на Агенцията.

В заключение зам.-икономическият министър изрази задоволство, че нашата отбранителна индустрия има какво да предложи на партньорите ни от НАТО и след няколко години ще се похвалим с още по-добри резултати.

Споделете