Loading...

Зам.-министър Борисов откри Международното изложение TRUCK EXPO 2018

Зам.-министър Борисов откри Международното изложение TRUCK EXPO 2018

Имаме амбицията и разговаряме с потенциални инвеститори да асемблираме автобуси и камиони в България. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри международното изложение TRUCK EXPO 2018, организирано от Асоциацията на автомобилните производители. На откриването присъстваха още кметове от региона и депутати от комисията по транспорт. Събитието е домакин на повече от 50 изложителя на най-големите имена в тежката автомобилна индустрия.

„Заместник-министър Борисов посочи, че аутомотив секторът в България продължава да расте с устойчиви темпове, а в него работят около 170 – международни и местни компании, производители на автомобилни компоненти, като поддоставчици на водещи компании в автомобилостроенето. „Делът на сектора в брутната добавена стойност е 4% и нараства през последните десет години 4 пъти“, допълни Борисов. По думите му автомобилното производство е един от приоритетните високотехнологични сектори за привличане на чуждестранни инвестиции в страната, с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалното развитие, а браншът осигурява заетост на над 40 000 хил.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че през първото тримесечие на тази година инвестициите в България нарастват с 7.2% в реално изражение, за което допринася и автомобилният сектор. „Министерството на икономиката ще продължи да работи за подобряване на условията за бизнес, стимулиране на инвестициите в модерни технологии и иновативни производства и продукти и за намаляване на административната и регулаторната тежест“, завърши той.

Повече от 100 световни бранда и 20 автомобилни новости ще бъдат представени. От 7-ми до 9-ти юни на летище Лесново ще бъде изложена пълната гама индустриални превозни средства – от най-големите камиони, автобуси и специализирани машини до най-малките лекотоварни превозни средства.

Споделете