Loading...

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. е реализиран износ на продукти, свързани с отбраната на стойност 1, 219 млрд. евро

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. е реализиран износ на продукти, свързани с отбраната на стойност 1, 219 млрд. евро

„Реализираният износ на продукти, свързани с отбраната през 2017 г. е на стойност 1, 219 млрд. евро., което означава, че има ръст от над 200 млн. евро, спрямо предходната година. Тези данни показват, че въпреки трудностите тази индустрия може да се справя и да отбелязва високи резултати. Оценяваме изключително високо значението на вашата дейност за икономическото развитие на страната ни и за осигуряването на потребностите на въоръжените сили, както и взаимодействието си със Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, като доказан и отговорен партньор на правителството“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на откриването на националната конференция „Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в България“. Той подчерта, че през 2017 г. Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение е издала 640 разрешения/удостоверения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на България.

По време на конференцията икономическият зам.-министър изтъкна, че фирмите от Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ осигуряват заетост за повече от 30 000 работници и служители в страната в 27 предприятия, с общ оборот за 2017 г. над 854 539 млн. евро. „Това показва, че секторът на отбранителната индустрия в България е ключов и по отношение на заетостта“, допълни той.

Зам.-министър Борисов заяви, че екипът на Министерството на икономиката има опита и убеждението, че за постигането на желаните резултати по поставените за обсъждане тук актуални и значими въпроси са необходими обединените усилия и на изпълнителната власт, и на бизнеса. По негови думи в този контекст държавата и бизнеса трябва да работят в ефективно сътрудничество и с Европейската комисия, трябва да продължат да се търсят най-ефективните средства за насърчаване на иновациите в сектора и осигуряването на средства за изследвания.

В рамките на форума зам.-министър Борисов акцентира и върху работата по Регламента за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). „Той беше с висок приоритет за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и екипът с представители на двете министерства с подкрепата и на индустрията положи много усилия за успешното й завършване“, заяви той. По негови думи двете ведомства активно работят за ефективното включване на българския бизнес с проекти при изпълнението на тази много важна за европейската отбрана програма.

Друго съществено направление, чрез което Министерството на икономиката може да подкрепя българската отбранителна индустрия, е свързано с дейността на Службите по търговско-икономическите въпроси. Основните задачи в работата на търговските представители са свързани с подпомагане на българските компании. Целите са насърчаване на българския износ и подпомагане на българските фирми при разработването на традиционни и нови пазари и разширяване на възможностите им за участие в проекти като доставчици и изпълнители.

В заключение зам.-министър Борисов акцентира върху това, че трябва да се търси синергия и коопериране сред българските фирми. „Не толкова да се конкурираме на международните пазари, на които сме утвърдени, а да търсим тази синергия с иновациите и съвместно да създаваме нови продукти“, каза той.

Споделете