Loading...

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. имаме около 17 пункта ръст на индекса на промишленото производство в машиностроенето

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. имаме около 17 пункта ръст на индекса на промишленото производство в машиностроенето

Машиностроенето е сектор, който носи високи нива на добавена стойност. През 2017 г. имаме около 17 пункта ръст на индекса на промишленото производство в машиностроенето, сравнено със същия период на 2016 г. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Общото събрание на Българската браншова камара по машиностроене. Той подчерта, че през последните две години има значително нарастване на добавената стойност, като за месеците на тази година ръстът е около 5% при база 2016 г. „В Камарата членуват около 300 компании, което е 60%-70% от бизнеса в сектора“, допълни той.

По време на Общото събрание зам.-министър Борисов изтъкна, че за постигането на устойчив ръст правителството приоритетно се стреми да предложи оптимални условия по отношение на бизнес средата. Той припомни на членовете на Камарата, че във повечето схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 акцентът е поставен върху преработващата промишленост и в частност в върху машиностроенето. Коментирано бе и проблема с недостига на квалифицирана работна ръка, който се отразява сериозно върху бизнеса у нас.

Зам.-министър Борисов бе категоричен, че Министерството на икономиката ще продължи ускорената си политика в подкрепа на преработващата промишленост. Той поясни, че това може да стане освен с кандидатстване по процедурите по Оперативната програма, но и чрез Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), която стартира нови застрахователни продукти в полза на българските предприятия и в подкрепа на интернационализацията им.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че икономическото министерство продължава агресивната си политика по отношение на намаляване на административната тежест, като даде за пример с облекчаване на регулаторни режими и подобряване предоставянето на административни услуги. Той увери представителите на бранша, че Министерството на икономиката, ще продължи да работи заедно с тях и че те са основен коректив в посока подобряване на бизнес климата у нас.

Споделете