Loading...

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. износът на мебели бележи 7% ръст, което е 1.3% от общия износ на страната

Зам.-министър Борисов: През 2017 г. износът на мебели бележи 7% ръст, което е 1.3% от общия износ на страната

„През 2017 г. износът на мебели съставлява 1.3% от общия износ на страната и бележи ръст от 7%. Достигат се и нови рекорди в номинална стойност“. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на откриването на ежегодната конференция на браншовете мебелно производство и дървообработване в Пловдив. Това е най-мащабният форум в сектора, който събира на едно място представители на бранша, външни експерти и специалисти и дава възможност за установяване на нови партньорства, и обмен на информация.

„Мебелната промишленост е сред секторите, които се развиват устойчиво през последните години в България“, подчерта зам.-министър Борисов. Той изтъкна, че от 2009 г. насам имаме нарастване на износа с 150 %. „Това са едни експортно ориентирани отрасли, които помагат на държавата от гледна точка на нейната външна финансова стабилност по линия на износа“, допълни той. По негови думи в секторите работят над 20 000 души и това са близо 4% от заетите в преработващата промишленост, а в производството на мебели работят около 2 300 фирми.

Зам.-министърът обърна внимание и на някои от основните проблеми в сектора–недостатъчно кадрово обезпечаване и съобщи, че вече са предприети мерки за тяхното преодоляване. „След доста усърдна работа и решения в Националния икономически съвет (НИС) от преди десет дни е обнародван ЗИД на Закона за професионалното образование, където вече се регламентира и дуалната форма на обучение т.е. тя е нормативно регламентирана“, изтъкна Борисов. Участниците във форума ще могат да дискутират възможностите за дуалното обучение през втория ден на форума с представители на Министерството на образованието.

В рамките на конференцията икономическият зам.-министър връчи наградите в категориите „Най-бързо развиващо се голямо предприятие на 2018 г.“ и „Корпоративно и социално отговорно предприятие“.

В заключение зам.-министър Борисов увери, че Министерството на икономиката ще продължи да поставя сериозен акцент върху подобряване на бизнес средата в България и ще подкрепя и насърчава всички инициативи, които са в интерес на активизирането на сътрудничеството в областта на иновациите, научните изследвания и инвестициите.

Споделете