Loading...

Зам.-министър Борисов: Следващата година ще бъде годината на предприемачите, на стартъпите и на инструментите на финансовия инжинеринг

Зам.-министър Борисов: Следващата година ще бъде годината на предприемачите, на стартъпите и на инструментите на финансовия инжинеринг

„Следващата година ще бъде годината на предприемачите, на стартъпите и на инструментите на финансовия инжинеринг. Държавата ще направи всичко възможно да осигури добри условия за работа на бизнеса и научните среди, както и да насърчава предприемачите. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на форум „Предприемачеството, възможност за младите“, който се организира от Фондация за развитие на предприемачеството.

По време на дискусията зам.-министър Борисов подчерта, че нашата страна вече се превръща в лидер в IT сектора, както и в автомобилостроенето (изработване на автомобилни части).

В рамките на форума зам.-министър Борисов запозна участниците, че за първи път по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще стартира схема за насърчаване на предприемачеството. „Тя е конкретно за стартъпите и ще бъде отворена не само за компании, които са утвърдени на пазара, но и за младите предприемачи“, каза още той. И подчерта, че Министерството на икономиката подкрепя бизнеса и имено заради това след общественото обсъждане на схемата е имало забележки, които се отстраняват. „Първоначално схемата е предложена да бъде за 67 млн. лв., по която предприемачите могат да получат 90 % грантова помощ, като общия грант може да достигне до 200 хил. лв“, допълни зам.-министърът.

Борисов припомни на участниците във форума, че през м. септември 2017 г. “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” (ФМФИБ) обяви процедура за избор на финансови посредници по инструмента Фонд за ускоряване и начално финансиране на обща стойност 51,3 млн. евро. „Целта на процедурата е да бъдат избрани фонд мениджъри за трите фонда, формиращи инструмента: Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро, Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро и Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 19.1 млн. евро“, каза още той.

По време на конференцията икономическият министър допълни още, че от скоро Министерството на икономиката е принципал на нов финансов инструмент – Българска банка за възстановяване и развитие (ББР). „Преди няколко месеца беше приета Стратегията за банката до 2020 г., която поставя много сериозен акцент върху малките и средните предприятия и насърчаването на предприемачеството. Конкретните цели на стратегията е да се промени структурата на финансиране – от директно да поставим акцента върху индиректното финансиране“, заключи зам.-министърът, като даде пример с он-лендинг програмата към търговските банки по плана „Юнкер“.

Споделете