Loading...

Зам.-министър Борисов: Стойността на разрешения износ и изходящ трансфер в отбранителната индустрия за първите 10 месеца на 2019 г. е около 850 милиона евро

Зам.-министър Борисов: Стойността на разрешения износ и изходящ трансфер в отбранителната индустрия за първите 10 месеца на 2019 г. е около 850 милиона евро

Отбранителната ни индустрия има съществен принос за ръста на експорта. Стойността на разрешения износ и изходящ трансфер през периода януари-октомври 2019 г. е около 850 милиона евро. Тази стойност е показателна, че през последните две години се запазва големият обем на износа и трансфера, въпреки особеностите на външните пазари на отбранителни продукти, които са неустойчиви и с висока степен на зависимост от глобалната военнополитическа среда. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на конференция на тема „Индустрията и високите технологии в интерес на отбраната и националната сигурност“, организирана от АФСЕА секция „София“ (Armed Forces Communications and Electronics Association).

Икономическият заместник-министър поясни, че целите за развитие на българската отбранителна промишленост, около които са обединени усилията на правителството и индустрията, са да се повиши иновативността на българските отбранителни продукти, да се постигне технологично обновление и по-висока конкурентоспособност. В тази връзка, той изтъкна, че един от ангажиментите на Министерството на икономиката е да оказва подкрепа за успешното утвърждаване на позициите на българския бизнес на международните пазари. По думите му министерството осигурява участието на български фирми в международни тръжни процедури на НАТО за осъществяване на проекти по Програмата за инвестиции в сигурността (NSIP) и в подкрепа на мисии и операции. „В поддържаната от икономическото ведомство база данни на потенциалните кандидати за участие в международни процедури на НАТО са включени 172 фирми. Близо 70% от бюджета по Програмата за инвестиции в сигурността (NSIP), възлизащ на 700 милиона евро през 2019 г., се управлява от двете агенции на НАТО – Агенцията за поддръжка и снабдяване (NSPA) и Агенцията за комуникации и информация (NCIA).“, коментира той. И допълни, че благодарение и на усилия на екипа в министерството, се увеличава интересът и делът на нашите фирми, сключили договори с тези агенции (в базата данни на Агенцията за поддръжка са приети 115 български фирми, а Рамкови споразумения за доставки с комуникационната агенция са сключили 8 български фирми, като през последните 3 години има конкретни договори за 2 млн. евро.) Годишният оборот на българските фирми през Агенцията за поддръжка и снабдяване нараства и възлиза на 19.5 млн. евро до този момент на 2019 г., като същевременно се изпълнява рамков договор на обща стойност 112 млн. евро.

Зам.-министър Борисов подчерта още, че Министерството на икономиката осигурява също и институционална подкрепа за успешното участие на български фирми в Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP). По програмата с бюджет от 500 млн. евро вече има подадени проектни предложения за 2019 г. с участието на български фирми. В допълнение той заяви, че фирми от сферата на отбранителната промишленост, могат да се възползват от новата процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), а именно „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове „(РИЦ) с бюджет от близо 116 млн. лв. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Крайният срок е 20 януари.

В заключение икономическият зам.-министър поясни, че всичко това е в съзвучие с приоритетите на Министерството на икономиката: създаване на траен икономически растеж, изграждане на индустриални зони, привличане на инвестиции, подкрепа на малките и средните предприятия, фокусиране на усилията върху високотехнологични сектори.

Свързана медия

Споделете