Loading...

Зам.-министър Борисов участва в конференция на тема „КЗП – отговорен партньор на българските икономически оператори“

Зам.-министър Борисов участва в конференция на тема „КЗП – отговорен партньор на българските икономически оператори“

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов участва в конференция под надслов „КЗП – отговорен партньор на българските икономически оператори“. Тя се организира от Комисията за защита на потребителите във връзка с проекта „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020 г.“

По време на конференцията зам.-министър Борисов подчерта, като изключително важна връзката между икономическите оператори и потребителите. „Тя се налага, както от глобалните тенденции, така и от макроикономическите тенденции в България“, каза той. И подчерта, че в глобален аспект в момента наблюдаваме една обща тенденция на дигитализация на икономиките. „Тя е свързана и с дигитализацията и в сферата на електронната търговията, а когато имаме електронна търговия приоритетът ни е защитата на потребителите“, заяви зам.-министърът.

В рамките на форума зам.-министър Борисов изтъкна, че през 2018 г. България ще бъде един от лидерите по икономически растеж в Централна и Източна Европа. „Прогнозите сочат, че този растеж ще бъде продиктуван от ръста на потреблението и на инвестициите, т.е. отново стигаме до връзката икономически оператори, потребители и политика за защита на потребителите“, допълни още той.

Зам.-министър Борисов припомни на участниците в конференцията, че именно заради това българското правителство извежда и тази политика, като един от своите приоритети по време на европредседателството. „Насърчаване на конкурентоспособността не би могло да се случи без укрепването на единния пазар. Министерството на икономиката, като орган провеждащ хоризонтална политика за защита на потребителите в България, подкрепя изграждането на ефективен и добре функциониращ вътрешен пазар“, каза още той. Борисов изтъкна, че това са част от стратегиите на ведомството и в изпълнение на тях е заложено приемането на законодателни предложения свързани с договорите за предоставяне на цифрово съдържание, онлайн продажби и бъдещия законодателен пакет – „нова сделка за потребителите“.

В заключение зам.-министър Борисов обяви, че пакетът „нова сделка за потребителите“ ще бъде представен през месец април тази година и ще работи за постигането на стабилна правна рамка, адаптирана към новите пазарни развития, осигуряващи високо ниво на защита на потребителите. „С изпълнението на проекта „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ ще се генерира по-добра връзка между потребители, бизнес и икономически оператори, което от своя страна ще доведе до по-висок икономически растеж, ефективност и ефикасност“, завърши зам.-министърът.

Свързана медия

Споделете