Loading...

Зам.-министър Борисов участва в кръгла маса на тема „Превенция на задлъжнялостта и повишаване на финансовата култура в България“

Зам.-министър Борисов участва в кръгла маса на тема „Превенция на задлъжнялостта и повишаване на финансовата култура в България“

Когато говорим за негативната финансова задлъжнялост и превенцията й, както и повишаване на финансовата култура в България, трябва да се спрем на три основни стълба: макроикономическата и бизнес среда, правно-нормативната рамка, която регулира тези отношения и корпоративно-финансовата култура. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на кръгла маса на тема „Превенция на задлъжнялостта и повишаване на финансовата култура в България“. В нея участваха и представители на европейските и българските институции, кредитори и др.

По отношение на връзката на задлъжнялостта и макроикономическата и бизнес среда зам.-министър Борисов припомни какви са приоритетите на Министерството на икономиката и на правителството, а именно инвестиции, иновации и конкурентоспособност. „Когато имаме инвестиции и иновации, имаме и потенциал за по-голям икономически растеж. Тогава икономиката се развива и бизнесът върви напред, а проблемите с междуфирмената задлъжнялост са по-малко“, каза зам.-министър Борисов. И подчерта, че в този контекст силно се надява икономическият растеж да доближи нива, близки до 4%.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че спрямо 2010 г. индексът на промишлено производство се е повишил с 19,4% към днешна дата. „През м. юли 2017 г. спрямо същия период на предходната година имаме ръст от 4,1% на индекса на промишленото производство, а когато говорим за преработващата промишленост, която е носител на по-голям икономически растеж, този ръст е от 6,3%“, допълни Борисов. И подчерта, че всички тези данни ни дават основание да очакваме едно значително подобряване в макроикономическата среда.

По време на кръглата маса беше коментирано, че в момента банковият сектор е стабилен и ликвиден и нещо повече, лихвите са много ниски, което позволява развитие на бизнеса.

От думите на зам.-министър Борисов стана ясно, че през изминалата година са се предприели много съществени изменения и то с цел превенция на междуфирмената задлъжнялост. „Заедно с Министерството на финансите работихме активно и при анализа на макроикономическите дисбаланси беше установено, че именно един от тези дисбаланси е междуфирмената задлъжнялост“, поясни зам.-министърът. Той запозна аудиторията и с последните промени в Търговския закон, които касаят процедурата за стабилизация, която в рамките на четири месеца следва да спомогне за уреждането на взаимоотношенията между кредитори и длъжник, като по този начин бъде запазен бизнеса на предприятието, работните места и бъде изчистена задлъжнялостта. Участниците бяха запознати и с инструментите, които предлага Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). „БАЕЗ застрахова експортното и предекспортното финансиране на компаниите, тя застрахова дори и политическия риск при излизането на външни пазари. От скоро ББР е с принципал Министерство на икономиката и амбицията ни е да променим съотношението между директно и индиректно финансиране, което е в изпълнение на стратегията за развитие и това от своя страна също ще има принос за решаването на проблемите на междуфирмената задлъжнялост, заяви още зам.-министър Борисов.

В заключение зам.-министър Борисов заяви, че Министерството на икономиката винаги ще бъде отворено за диалог и всякакви предложения, които да анализира, било то за нормативни промени или друг тип мерки, които ще бъдат в полза на бизнеса.

Споделете