Loading...

Зам.-министър Борисов участва в Първата национална конференция за индустриални имоти – БГСКЛАД 2017

Зам.-министър Борисов участва в Първата национална конференция за индустриални имоти – БГСКЛАД 2017

„През следващите години инвестициите в офиси и жилищни площи се насочат към индустриалните и логистичните проекти. Тази тенденция плавно се очертава от няколко години. Брутната добавена стойност в сектор строителство има тенденция на нарастване, като увеличението за първото и второ тримесечие на 2017 г. е съответно 1.5% и 4.2%“. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Първата национална конференция за индустриални имоти – БГСКЛАД 2017, която се проведе в гр. Пловдив. Той подчерта, че българската икономика бележи непрекъснат ръст, като се очаква тази тенденция да се задържи и през настоящата и следващата година. „България е една от държавите лидери в сферата на финансовата стабилност, амбициите на Министерство на икономиката е икономическият растеж да стигне 4%, като имаме ръст при индекса на индустриалното производство и по специално в сектора на преработващата промишленост – 6,4 %“, каза още зам.-министърът.

По време на конференцията зам.-министър Борисов изтъкна, че за постигането на устойчив ръст правителството приоритетно се стреми да предложи оптимални условия по отношение на бизнес средата. България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна Европа с утвърден имидж и добри условия за развиване на бизнес и инвестиции в сектори, създаващи средна и висока добавена стойност. „Благодарение на добрите си конкурентни предимства и наличните инвестиционни стимули България успя да привлече значителен брой и големи по обем проекти в сферата на електрониката, автомобилостроенето (производство на автомобилни части), машиностроенето, информационните технологии и аутсорсинга, логистиката“, поясни той.

Заместник-министър Борисов подчерта още, че у нас се наблюдава едно ново предизвикателство – преместването на бизнес индустриални операции от Запад към Изток. И това е тендеция, с която пазарът на недвижими индустриални имоти трябва да се съобрази.

Според него инвестиционните процеси в България имат една доста позитивна динамика. „От началото на годината до момента по ЗНИ са сертифицирани 23 проекта на обща стойност около 300 млн. лв. Проектитe предвиждат разкриването на около 5000 работни места“, каза още той.

В заключение зам.-министър Борисов увери участниците във форума, че секторът на индустриални имоти в България има институционалната подкрепа от страна на Министерство на икономиката в справянето със съществуващите предизвикателства и винаги е готово за нови идеи, които са в полза на бизнеса.

Свързана медия

Споделете