Loading...

Зам.-министър Борисов: В секторите електроника и електротехника по ОПИК са сключени общо 125 договора на стойност 65 340 214,58 лв.

Зам.-министър Борисов: В секторите електроника и електротехника по ОПИК са сключени общо 125 договора на стойност 65 340 214,58 лв.

В секторите електроника и електротехника по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) към 28 юни 2018 г. са сключени общо 125 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 65 340 214, 58 лв. От тях 72 бр. са приключили, 46 бр. са в процес на изпълнение. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията на в. “Стандарт” и АИКБ “Да! На българската електроника”. Той подчерта, че програмата „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е един от основните инструменти, които са в подкрепа на бизнеса. По думите му програмата предоставя подкрепа на компании от секторите на електрониката и електротехниката, като те са допустими и по трите приоритетни оси на програмата, насочени директно към бизнеса. „Разбира се тази политика ще продължи и чрез новите схеми, които предстои да бъдат отворени“, каза още зам.-министър Борисов. И допълни, че до края на годината ще бъде отворена и процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, чрез която ще се подпомага процеса на комерсиализация на нови продукти, като общия бюджет ще бъде 107 млн. лв.

По време на дискусията зам.-министър Борисов изтъкна, че в секторите електроника и електротехника се наблюдава засилен инвеститорски интерес от български и международни компании. По думите му през последните 10 години Министерството на икономиката е издало 18 сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). „Най-голямата концентрация на нови инвестиции и на разширяване на съществуващи са през последните две години“, заяви зам.-министърът. Той изтъкна, че през последната 1,5 г. имаме 5 сертифицирани проекта по ЗНИ на стойност 145,78 млн. лв, които създават 3 925 нови работни места, а за 2,5 г. проектите ще са 9 на стойност от 200 млн. лв., а работните места са 4 400. „Това са едни данни, които показват, че българската среда за този тип бизнес е добра“, допълни още той.

В рамките на форума зам.-министър Борисов заяви, че електротехниката и електрониката се развиват успешно. “Безработицата за специалистите, които завършват електроника е около 2% в България. Тези кадри са много търсени и намират отлична реализация”, каза още той. И допълни, че над 35 000 души работят в сектора у нас при заплата между 1300 и 1400 лв., а добавената стойност, която дава индустрията е 8% от добавената стойност на промишлеността.

Участниците в дискусията обсъдиха с зам.-министър Борисов проблемите с дуалното обучение и кадрите. Той ги информира, че в момента се подготвя Законопроект, който съвсем скоро ще бъде внесен в Министерски съвет.

Споделете