Loading...

Зам.- министър Борисов връчи четири сертификата за инвестиции на стойност над 30 млн. лв.

Зам.- министър Борисов връчи четири сертификата за инвестиции на стойност над 30 млн. лв.

От началото на годината са издадени сертификати по ЗНИ на предстоящи инвестиции за 181 млн. лв.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи четири сертификата за инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ на стойност над 30 млн. лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места. Сертификат клас „А“ получиха Теклас-България, проектите на „Екоком Груп” и „Хайнип Логистик“, както и „Айсобар Комърс”. На церемонията присъства и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев.

Зам.-министър Борисов подчерта, че с връчените днес сертификати, от началото на годината проектите, които са сертифицирани по ЗНИ са 9 на брой за 181 млн. лв., като се очаква те да разкрият нови 1254 работни места.

Инвестиционният проект на Теклас-България ЕАД е за разширяване и предвижда изграждане на завод в гр. Враца за производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 22 млн.лв. и ще се финансира със собствени средства, като ще бъдат открити 500 нови работни места.

Проектът на „Екоком Груп” ООД – утвърден производител на висококачествени хранителни продукти предвижда изграждане на собствено предприятие в Индустриална зона Божурище, специализирано в производство на бактериални продукти на основата на култури микроорганизми. Размерът на инвестицията, възлиза на 4,5 млн. лв., а като резултат от него се предвижда да бъдат открити 28 нови работни места.

Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас „А“, е свързан с изграждане на логистична и складова база, отличаваща се с устойчивост и функционалност. „Хайнип Логистик“ АД планира да построи логистичен център по одобрен вече технологичен проект в с.Гурмазово, Община Божурище. Общата площ на складовите помещения е 3000 м2, предвидени за 4 000 палети. Изграденото съоръжение ще има максимален годишен капацитет за над 48 000 хиляди палета. Размерът на инвестицията, като обща стойност възлиза на 4, 5 млн. лв., като ще бъдат открити 10 нови работни места.

Последният проект, който получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за Българското дружество „Айсобар Комърс” ЕООД. Дружеството принадлежи към групата предприятия на Dentsu plc. Япония, след като през юни 2015 година става част от тяхната глобална дигитална агенция Isobar. Основният предмет на дейност на дружеството е в сферата на високотехнологичните дейности от сектора на услугите, а именно разработване и поддръжка на софтуер за електронна търговия, улесняващ управлението на поръчки при мултиканални дистрибутори. Целта на инвестицията ще бъде разширяване на пазарния дял на Isobar Commerce и утвърждаване на лидерската ѝ позиция в сегмента чрез Глобалния център за компетентност за Salesforce Commerce Cloud. Инвестицията се планира да бъде направена в град София. Размерът й възлиза на 381 000 лв., а в периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 50 нови работни места.

Свързана медия

Споделете