Loading...

Зам.-министър Борисов: За последната година Българската служба за акредитация е извършила 652 оценки

Зам.-министър Борисов: За последната година Българската служба за акредитация е извършила 652 оценки

Изпълнителната Агенция Българска служба за акредитация /БСА/ има за последната година 652 оценки и 311 заседания на комисиите за акредитация. Днес имаме 638 акредитирани органа и стабилен ръст от над 3% на годишна база. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, при откриването на 41-вата Генерална Асамблея на Европейската организация за акредитация, която се провежда в София. За първи път страната ни е домакин на Съвета за многостранно споразумение и Генералната асамблея на Европейската организация по акредитация (ЕА), в която участие вземат над 40 държави.

Икономическият заместник-министър посочи, че на основа на международните изисквания със Закона за националната акредитация е създаден Съвет по акредитация, който да консултира всички аспекти на дейността на БСА, включващ 25 представители на пет заинтересовани страни.

Зам.-министър Борисов подчерта още, че акредитацията е от съществено значение за съвременното общество, а Националният орган по акредитация – БСА е жизненоважна част от инфраструктурата по качество на българската икономика. „Стандартът на живот се подобрява, а усъвършенстването на продуктите и услугите се увеличава, ние разчитаме все повече на изпитване и сертифициране, за да потвърдим тяхната безопасност и качество“, допълни той.

По думите му към Агенцията са създадени и функционират 8 технически комитета, състоящи се от експерти от най-високо ниво. „С цялото наблюдение и съвместните действия които направихме през последните години, Българската служба за акредитация постигна качество и надеждност във всички аспекти на работа, с висококвалифицирани и добре обучени оценители и персонал и критерии за акредитация, които се основават на най-високите международни стандарти и най-добрите международни практики“, изтъкна Борисов.

Европейската организация по акредитация е определена от Европейската комисия и Европейския парламент за извършване на дейността по оценка на съответствието в рамките на ЕС. Структурирана е като асоциация на националните органи за акредитация в Европа, които са официално признати от техните национални правителства да оценяват и акредитират организации, които извършват услуги по оценяване като сертификация, верификация, контрол, изпитване и калибриране (услуги по оценяване на съответствието). ИА „БСА“ е пълноправен член на ЕА от 2001 г., а от 2015 г. и пълноправен член на Световните организации. Генералната асамблея (Общо събрание) е официалният годишен форум на организацията на който се приемат решения определящи политиките и засягащи пряко бизнеса и обществото на територията на Европейски съюз.

Споделете