Loading...

Зам.-министър Данчев откри Национална работна среща „Устойчиво бъдеще на леката промишленост в Югоизточна Европа“

Зам.-министър Данчев откри Национална работна среща „Устойчиво бъдеще на леката промишленост в Югоизточна Европа“

Производството на текстил, облекло, кожи и обувки създава близо 10% от добавената стойност в индустрията на България и осигурява заетост на над 90 хил. души. Това каза заместник – министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев при откриването на Национална работна среща „Осигуряване на устойчиво бъдеще за текстилната, шивашката, кожарската и обувната промишленост в Югоизточна Европа“.

“Възстановяването на позициите на българските фирми на чуждите пазари и заемането на нови такива са жизненоважни за развитието на леката промишленост на България. Министерството на икономиката и индустрията работи за подобряване на достъпа до външни пазари на компаниите в сектора и подкрепа на износа им”, подчерта зам.-министър Данчев. Той отбеляза, че за да се повиши ръстът на производителността на труда в секторите на леката промишленост е ключово да се работи за повишаване на квалификацията на заетите, привличане на млади хора, развитие на иновации и дигитализация. Приоритет на Министерството на икономиката и индустрията е активното въвеждане на дуалното обучение в България, за да се преодолее недостигът на квалифицирани кадри за предприятията и да се намали младежката безработица. “Считаме, че е важно да се създаде и поддържа информационна база данни на предприятията, които участват в процеса на дуално обучение като наемат ученици на работа”, добави още той.

Заместник-министър Данчев потвърди ангажимента на министерството за свикване в най-скоро време на Отрасловия съвет на леката промишленост, който, както стана ясно от изказванията на представители на синдикатите, не е имал заседание от три години.

Събитието се организира от европейския профсъюз industriAll Europe със съдействието на европейските и български браншови организации. То събра на едно място социални партньори в леката промишленост от България, Хърватия, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия и даде възможност за споделяне на добри практики и дискусии по актуални теми, като новите тенденции и кадровото осигуряване в производството на текстил, облекло, кожи и обувки.

Споделете