Loading...

Зам.-министър Данчев участва в Деветото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между България и Чехия

Зам.-министър Данчев участва в Деветото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между България и Чехия

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев участва в Деветото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между Република България и Чешката република. Заседанието се проведе на 28 април 2022 г. в гр. Прага. От българска страна съпредседател бе зам.-министър Димитър Данчев, а от чешка – Едвард Кожушник, заместник-министър на промишлеността и търговията.

В рамките на заседанието бяха обсъдени състоянието и перспективите за сътрудничество в следните области: “Търговия, инвестиции и иновации”, “Енергетика”, “Транспорт” и “Отбрана и сигурност”.

По време на дискусията в частта “Търговия, инвестиции и иновации” бяха дебатирани възможностите за насърчаване на инвестициите и увеличението на двустранния стокообмен, взаимната подкрепа за намиране на решения за подобряване на условията на бизнеса на единния пазар на Европейския съюз, както и подобряване на източниците на суровини и пазари за износ. Подчертана бе нуждата от създаването на икономическа независимост от трети страни и съкращаването на веригите за доставка. Дискутирана беше и възможността за подкрепа при изграждането на индустриални зони и технологични паркове, с цел насърчаване на сътрудничеството между клъстери и браншови организации от сектор Автомобилна индустрия.

В енергийния сектор двете страни са на мнение, че ядрената енергия е безопасен и надежден източник. Заявена бе подкрепата и по отношение на таксономията в рамките на Европейския съюз, където ядрената енергия следва да бъде считана за въглеродни-неутрален източник в съответствие с климатичните цели на Европейския съюз. Акцент в разговорите на работната група бе и енергийната ефективност, като важна част от политиката по зелената сделка и развитието на възобновяемите енергийни източници.

В областта на сътрудничеството на сигурността и отбраната двете страни заявиха интерес за взаимна подкрепа за развитие на сътрудничество в областта на отбранителната индустрия. България и Чехия ще продължат да развиват конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия, като част от Европейската отбранителна технологична и индустриална база. През есента на 2022 г. предстои и представянето на чешки компании от отбранителния сектор в България.

В подгрупа “Транспорт” бяха заявени интереси за сътрудничество в областта на транспортна политика с акцент подобряването на управлението на жп коридор 7, като беше подчертана и нуждата от обмяна на опит при хармонизирането на местното законодателство с това на ЕС.

Следващото заседание на работната група за икономическо сътрудничество между Република България и Чешката република се очаква да бъде проведено през 2023 г. в София.

Свързана медия

Споделете