Loading...

Зам.-министър Данчев участва в откриването на Годишната среща на президентите на Европейската конфедерация на асоциациите на международните търговски къщи

Зам.-министър Данчев участва в откриването на Годишната среща на президентите на Европейската конфедерация на асоциациите на международните търговски къщи

Ревизираните данни на НСИ показват, че през 2021 г. износът на стоки и услуги от България е бил над 85 млрд. лева. Това съобщи заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев в приветствието си към участниците в Годишната среща на президентите на Европейската конфедерация на асоциациите на международните търговски къщи (СIТНА).

„Данните показват, че българските компании произвеждат конкурентни продукти, които успешно се реализират на международните пазари“, подчерта зам.-министър Данчев. По думите му държавата работи последователно за насърчаване на експорта ни, а всяка българска компания може да разчита на подкрепата на Службите ни по търговско-икономически въпроси.

В своето изказване зам.-министър Данчев акцентира и на съществената роля на малките и средни предприятия за продължаващото увеличаване на българския износ. Те допринасят за над 75% от заетостта в икономиката и имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността ѝ, подчерта зам.-министър Данчев. Той съобщи, че в периода 2008-2022 г. делът на българските МСП във високотехнологичните производства и услугите с интензивно използване на знания се е увеличил от 15,5% на 23,0%, като се очаква увеличението да продължи и през следващите години.

Очакваме днешният форум да надгради постигнатите резултати и да положи основните за нови проекти с дългосрочен хоризонт за изпълнение. Още по-позитивно за мен е, че българските фирми и компании от различни европейски страни ще поставят основата за дългосрочно сътрудничество за реализацията на общи проекти, каза още Димитър Данчев.

CITHA работи като координиращ орган за асоциации, компании и лица, ангажирани в международната търговия, за подкрепа на действия и резолюции, приети от асоциациите-членки по отношение на разпоредбите, засягащи дейностите на износителите и вносителите и улесняващи свободната търговия, защита на интересите на международните търговци по целия свят, за справяне с тарифните и нетарифните бариери пред търговията, насърчаване и укрепване на услугите в международната търговия.

Споделете