Loading...

Зам.-министър Давид Сукалински: Приоритет от първостепенно значение е синхронизираната и проактивната политика в областта на трудовата миграция

Зам.-министър Давид Сукалински: Приоритет от първостепенно значение е синхронизираната и проактивната политика в областта на трудовата миграция

В рамките на инициатива на МИИ е изготвен и анализ за улесняване на достъпа до пазара на труда на кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес

„Заради констатирания недостиг на работна сила и предизвикателствата пред българската икономика, приоритет от първостепенно значение е формиране и следване на синхронизираната и проактивната политика в областта на трудовата миграция“. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински на откриването на кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за внос на работна ръка“. Събитието бе организирано от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Индийско-българската бизнес камара. По думите на заместник-министър Сукалински от съществено значение би било и създаването на централизирана информационна система, която би могла да предостави периодично данни, събирани по различни признаци, които да дават информация за вече получилите разрешения за пребиваване за работа чужденци: за броя работници, от кои държави са, какъв тип, в каква заетост, в кои сектори, образователна и квалификационна степен, срок на продължителност на тази заетост и други данни, които биха били, ползотворни за тази система.
Зам.-министър Давид Сукалински: Приоритет от първостепенно значение е синхронизираната и проактивната политика в областта на трудовата миграцияТой съобщи за инициатива на Министерството на икономиката и индустрията, в рамките на която, е изготвен и анализ за опростяване и улесняване на процедурите за достъп до пазара на труда на висококвалифицирани кадри от трети страни за нуждите на българския бизнес. В основните изводи от анализа се подчертава, че недостигът на работна ръка в България поставя сериозни предизвикателства пред предприятията и пред устойчивостта на икономиката.
Проучването на Икономическия и социален съвет, изготвил анализа, сочи че изграждането на системата за проучване на потребностите от работна сила би бил ключов фактор за подкрепа на бизнеса и стимулирането на растежа на българската икономика, каза д-р Сукалински. Той допълни, че системата би следвало да отчита различните видове заетост, от които има нужда бизнесът, както и времевия хоризонт и продължителността на съответната заетост. В анализа се посочва, че от голяма полза би било и разработването на ежегодни програми за осигуряването на работници от трети страни за отделните сектори на икономиката, с особен фокус върху сезонната заетост, а именно – туризъм и селско стопанство.
По думите на заместник-министър Давид Сукалински в областта на трудовата миграция България има подписани спогодби с четири държави – Израел, Молдова, Армения и Грузия. „Според Икономическия и социален съвет двустранните спогодби в областта на трудовата миграция са подходящо средство за осигуряване на сигурност и предсказуемост, намаляване на бюрокрацията и ускоряване на процеса по наемане на работна сила“, допълни той.
Д-р Сукалински посочи дуалното обучение, професионалното образование, както и курсовете за квалификация и преквалификация, като възможности за решаване на кадровия дефицит. „Всички те към момента се използват, но наблюдаваният недостиг на квалифицирана работна ръка за бизнеса показва, че следва да се проучи и приложи възможността за привличане на квалифицирани кадри от трети страни, които в краткосрочен период да отговорят на нуждите на бизнеса“, подчерта той.

Споделете