Loading...

Зам.-министър Димитър Данчев откри церемонията за 70-годишнината на Университета по хранителни технологии

Зам.-министър Димитър Данчев откри церемонията за 70-годишнината на Университета по хранителни технологии

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев участва в откриването на тържественото честване за 70-годишнината от създаването на Университета по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив.

„В хранително-вкусовия сектор работят близо 72 хиляди души, което е 15% от заетите в индустрията, като това го прави много важен отрасъл с висок дял в икономическите показатели на страната“, подчерта зам.-министър Данчев. По думите му през 2022 г. индексът на оборота на предприятията в бранша достига най-високата си стойност за последните 12 години – 36%. „През 2021 г. износът на храни бележи ръст от 23% и е на стойност 5.5 млрд. лв., което е 8% от общия износ на страната“, допълни Димитър Данчев. Той акцентира, че това нямаше да бъде възможно без висококвалифицираните кадри, които подготвя университетът и без научната и иновационна дейност, която го прави едно от водещите висши училища в този сектор.

Икономическият заместник-министър пожела на академичния състав и на студентите на УХТ да продължават да издигат международния авторитет на българската хранително-вкусова промишленост. На събитието присъстваха Валентина Танева – съветник по образование на президента на Република България, Мариела Модева – зам.-министър на туризма, Ангел Стоев – областен управител на Пловдив-област, бивши и настоящи преподаватели и студенти, представители на академичната общност и др.

Университетът по хранителни технологии е създаден на с указ на Президиума на Народното събрание през м. юни 1953 г. с името Висш институт по хранителна и вкусова промишленост. На 23 януари 2003 г. с решение на 39-о Народно събрание е преименуван в Университет по хранителни технологии.

Споделете