Loading...

Зам.-министър Димитър Данчев поздрави студентите от стипендиантската програма на Huawei, с фокус върху икономика, наука и технологии

Зам.-министър Димитър Данчев поздрави студентите от стипендиантската програма на Huawei, с фокус върху икономика, наука и технологии

Очакваме до пет години сектор “Информационни и комуникационни технологии” да бъде водещ по приходи в българската икономика. Това прогнозира заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев по време на Годишна церемония по закриването на Стипендиантска програма “Huawei ICT Talents Training Seeds For The Future”, която се състоя днес в София.

“Основен приоритет в работата на министерството е насърчаване на инвестициите и стимулиране на създаването и развитието на устойчиви предприятия от високотехнологичните промишлени производства и интензивните на знание услуги, а постигането му е невъзможно без квалифицирани кадри”, заяви Димитър Данчев. Според него ИКТ секторът става все по-привлекателен за младите хора в България и е важно те да имат достъп до качествено образование и да получат практически умения, за да са конкурентноспособни във все по-силно дигитализираната бизнес среда.

Заместник-министър Данчев поздрави Хуауей Технолоджис България за инициативата да открие и даде възможност на талантливи български студенти да се включат в Програмата, която осигурява безплатен достъп до платформа с 47 курса в областта на науката, технологиите и икономиката. “Това е огромен шанс за тях да получат солидни знания за върховите иновации и умни технологии, които могат да прилагат в своето развитие”, посочи Данчев. По думите му Министерството на икономиката и индустрията ще продължи да подкрепя и насърчава всички инициативи на компаниите у нас за развитие на младото поколение и за неговата специализирана и висококачествена подготовка.

***

Програмата Huawei Seeds For the Future се осъщестява от Хуауей Технолоджис България. Основният фокус в нея е поставен върху младите таланти в областта на информационните технологии и тяхното бъдещо развитие. Тя се осъществява в партньорство с 10 от най-престижните университети в страната, представители на работодателите и бизнеса.

Споделете