Loading...

Зам.-министър Ирина Щонова откри форум „Next Level HR 2023“

Зам.-министър Ирина Щонова откри форум „Next Level HR 2023“

От изключителна важност е държавата, бизнесът и научните среди да обединят усилия, за да се намерят верните решения по политиките за преодоляване на проблемите с кадрите. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на откриването на форум „Next Level HR 2023“. Събитието се организира за втора поредна година от сп. „Мениджър“

„Когато встъпихме в длъжност през месец август миналата година, първите срещи, които инициирахме, бяха с работодателските и бизнес организации, и с представители на чуждестранния бизнес у нас“, каза зам.-министър Щонова. По думите й по време на всички тези разговори основният коментиран проблем е бил недостигът на кадри и именно затова и темата е сред ключовите приоритети на икономическото министерство.

Съвременните икономически предизвикателства изискват предприемане на нови мерки в областта на наемането и задържането на работници. Необходимо е да се насърчи взаимодействието между науката и индустрията, да се стимулират инвестициите в производствата с висока добавена стойност и такива, които създават устойчива заетост, бе коментирано по време на събитието. В тази връзка зам.-икономическият министър коментира, че е „инвестициите в обучението и задържането на кадрите е не само подкрепа за развитието на собствения бизнес, това е и подпомагане на икономическия ръст на България“.

Зам.-министър Ирина Щонова откри форум „Next Level HR 2023“

Зам.-министър Щонова посочи, че „въпреки големите предизвикателства на международно ниво, за миналата година пазарът на труда е създал рекорден брой нови работни места, а по последни данни заетостта е на най-високото си ниво от 2008 г. насам“.

Екипът на Министерството на икономиката и индустрията продължава да работи за по-широкото въвеждане на дуалното обучение. В процес на разработка е проект на концепция за неговото развитие на национално ниво. Предстои да бъде обсъден и с Министерство на образованието и науката и работодателските организации, стана ясно още от нейните думи.

Събитието събира на едно място представители на редица компании, научните среди, НПО и др. Форумът на професионалистите по управление на хора, организиран от списание „Мениджър“, тази година поставя на централно място новия начин на работа. По време на „Next Level HR 2023“ ще бъдат обсъдени най-актуалните HR теми като 4-дневната работна седмица, как се постигат разнообразието, справедливостта, приобщаването и принадлежността и кои са начините хората да са на още по-преден план.

Споделете