Loading...

Зам.-министър Ирина Щонова взе участие в среща по двустранни-икономически въпроси с посланиците ни от Югоизточна Европа

Зам.-министър Ирина Щонова взе участие в среща по двустранни-икономически въпроси с посланиците ни от Югоизточна Европа

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова представи приоритети в инвестиционната политика пред посланиците ни в Югоизточна Европа. Презентацията бе изнесена на сесия по двустранни търговско-икономически отношения, енергийна и транспортна свързаност.

По време на събитието Щонова посочи някои от секторите в страната ни с голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции – електроника, автомобилна промишленост, ИКТ сектора, химическа промишленост, селско стопанство. „Промишленото производство отбелязва положителна тенденция за развитие“, посочи зам.-икономическият министър. Тя коментира още, че на годишна база износът нараства с над 40%, а вносът с близо 45%.

„През последните години сме свидетели на релокация на инвеститори от Азия към Европа в търсене на по-близко място до дома за разположение на производствата им“, каза Ирина Щонова. В тази връзка тя коментира, че се работи по развитието на индустриални зони, които са балансирано разположени във всички региони на страната. „Индустриалните зони дават възможност за бърза реализация на различни инвестиционни проекти, защото осигуряват терен с вече изградена инфраструктура (ток, вода и др.). По този начин компаниите могат в много кратки срокове да стартират изграждане на производствените си мощности“, коментира зам.-министърът на икономиката.

Ирина Щонова припомни, че вече има директна комуникация с министъра на икономиката във формат „закуска с инвеститори“, който се провежда регулярно с представители на чуждестранните компании от различни страни, които развиват бизнес в България. Целта на тези срещи е да се поставят проблеми и да се търсят начини за тяхното разрешаване.

Сесията е част от поредица срещи по актуални въпроси в Югоизточна Европа и се организира от Министерството на външните работи. В него участваха заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова, заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков, заместник-министърът на транспорта Николай Найденов, посланиците на България от 12 държави в Югоизточна Европа и др.

Споделете