Loading...

Зам.-министър Ивайло Шотев: Работим за повишаване на дела на високотехнологичните производства и услуги

Зам.-министър Ивайло Шотев: Работим за повишаване на дела на високотехнологичните производства и услуги

Основен стратегически приоритет на Министерството на икономиката и индустрията е повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и цялостното й трансформиране в икономика, базирана на знанието. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев по време на 3-та Регионална конференция за иновации и технологии South East Europe ITS Summit 2023.

„Този приоритет може да бъде изпълнен като се повиши делът на високотехнологичните производства и услуги с интензивно използване на знания и нивата на използване на дигитални технологии в бизнес процесите, на автоматизация и роботизация на предприятията, на уменията в области като ИКТ и киберсигурност, и на ресурсната ефективност.“, сподели Ивайло Шотев.

Заместник – министърът представи направленията, в които според Министерство на икономиката и индустрията, трябва да се работи приоритетно, за да се повиши конкурентоспособността на българската икономика и да бъде създадена оптимална среда за развитие на технологичния бизнес у нас. Сред тях са сигурност и предвидимост на бизнес средата и подобряване на условията за привличане на инвестиции, развиване на умения и подкрепа за специалисти и предприемачи за повишаване на професионалната квалификация, подпомагане на връзката между бизнеса и науката и интегриране на иновативни технологични решения в бизнес процесите, подкрепа за центрове за развойна дейност и разработване на иновативни технологични проекти.

3-та Регионална конференция за иновации и технологии South East Europe ITS Summit 2023 г. се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Тя бе открита от министъра на електронното управление Александър Йоловски.

Споделете