Loading...

Зам.-министър Иванова: Международното сътрудничество е важно за ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите

Зам.-министър Иванова: Международното сътрудничество е важно за ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите

Международното сътрудничество е изключително важно за прилагането на ефективна политика за защита на потребителите в Европейския съюз. Политика, която има за цел както да се гарантират правата на потребителите в отношенията им с търговците, така и да им се предостави силна защита. Това заяви заместник -министърът на икономиката Лилия Иванова, която откри международната конференция „Насърчаване на международно сътрудничество в регионален мащаб – в рамките на другите държави-членки на ЕС в Източна Европа“.

На конференцията, организирана от Комисия за защита на потребителите бяха обсъдени мерките за бъдещо съвместно сътрудничество за осъществяване на ефективна защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите. В конференцията се включиха и чуждестранни участници от Белгия и Гърция.

Заместник – министърът на икономиката посочи , че КЗП се превръща във все по-утвърдено звено по всякакви въпроси, жалби, търсене на закрила, очакване на решения по различни казуси, становища и пр. Тя подчерта, че през последните месеци в условията на световна пандемия и на извънредна епидемиологична обстановка, Комисията оперативно се справя с непознатите предизвикателства по теми от дневния ред на обществото, като условия за туризма, , цените на пазара и др. „Кризата показа, че сътрудничеството между държавите членки и между отделните институции в ЕС е изключително важно, както и в частност сътрудничеството това между отделните органи за защита на потребителите в ЕС“, допълни Иванова.

В конференцията взеха участие представители на Министерство на икономиката, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Европейския потребителски център България, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители” (БНААП), Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ, Сдружение „Храни и напитки България“, Монделийз Сървисиз Юръп, Спиритс БЪЛГАРИЯ, Център по биология на храните и Комисия за защита на потребителите. Те се обединиха около оценката на Емил Георгиев , председател на Федерация на потребителите в България, че през последните години, КЗП се е превърнала в свързващо звено за защита на потребителите между тези организации. Защото само чрез ефективно сътрудничество може да се внесе повече справедливост в пазарите и да се подобри качеството на конкуренцията.

Свързана медия

Споделете