Loading...

Зам.-министър Киряков: Европейската комисия настояват 25% от общия размер на средствата по линия на REACT-EU да са за „зелени“ инвестиции

Зам.-министър Киряков: Европейската комисия настояват 25% от общия размер на средствата по линия на REACT-EU да са за „зелени“ инвестиции

„В момента най-важната тема е възстановяването на икономиката и пораженията, която тя получи вследствие COVID-19. През месец октомври ще стане ясен окончателния размер на средствата по линия на REACT-EU по транша за 2022 г., като службите на Европейската комисия настояват 25% от общия размер на средствата по линия на REACT-EU да са за „зелени“ инвестиции“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков по време на Международна конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“. Събитието се проведе в хотел Балкан, а негови организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската търговско-промишлена палата.

В рамките на конференцията зам.-министър Киряков подчерта, че с цел улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността е налице нова гаранционна програма (програма „Възстановяване“), която е финансирана със средства от ОПИК“. Тя е продължение на вече стартиралия гаранционен финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19“. Чрез продукта се предлага на кредитните институции в страната форма на подобрение, чийто параметри ще позволят финансирането на голям брой предприятия при изгодни условия, което до голяма степен да покрие свързания с последствията от COVID-19 повишен кредитен риск.

Зам.-министър Киряков изтъкна, че развитието на българската икономика трябва да бъде в синхрон с това което ще се случва в Европа и в света през следващите 20 г. „Тук говорим за дигитализация, за зелена и кръгова икономика“, поясни той. И акцентира върху помощта на държавните институции. По него думи те трябва да проведат достатъчно ясна информационна кампания, която да разясни на бизнеса истинските предимства от тези направления, в които ще се развива икономиката ни.

Споделете