Loading...

Зам.-министър Киряков участва в конференция „Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“

Зам.-министър Киряков участва в конференция „Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“

Зам.-министърът на икономиката Красимир Киряков участва в конференция „Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара в партньорство с Гръцкия бизнес съвет.

„Министерството на икономиката работи за подобряване на условията за бизнес, стимулиране на инвестициите в модерни технологии и иновативни производства и продукти“, заяви Киряков.

По думите му електромобилността е една от основните възможности за развитие на автомобилния сектор, от която България трябва да се възползва и да реализира големия потенциал, който притежава, за да се превърне в регионален център на електромобилната индустрия. „Сред основните фактори за развитие на електромобилния сектор в страната е и повишаване на нивата на иновации. Създаването на иновативни продукти е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската електроавтомобилна промишленост“, каза още зам.-министърът.

Той подчерта, че е от изключителна важност квалифицираният човешки ресурс – млади хора с висока степен на знания и умения в областта на високите технологии. „В България вече имаме центрове, където учени от водещи наши университети и от БАН работят съвместно с бизнеса за създаване на иновативни продукти“, добави още Киряков.

Той уточни, че Министерството на икономиката е предвидило по Плана за възстановяване и устойчивост подпомагане на предприятията за технологична модернизация за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, както и по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

На конференцията в София Тех парк присъстваха още посланиците на Германия и Гърция у нас, браншови организации и представители на бизнеса.

Споделете