Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Чрез дигитализация на икономиката можем да ускорим растежа

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Чрез дигитализация на икономиката можем да ускорим растежа

Цифровизацията стимулира конкурентоспособността на предприятията и промишленото производство и ще повиши заетостта в сектори, които генерират висока добавена стойност в икономиката. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който участва в конференцията “Европа- начело на дигиталната трансформация: Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.”, организирана от Американската търговска камара в България. На събитието присъстваха още вицепремиерът Томислав Дончев, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, зам.-министърът на транспорта Димитър Геновски и Карл Кокс, президент на Американската търговска камара към ЕС.

Заместник- министър Борисов посочи, че информационните технологии играят централна роля в стратегията за икономически растеж в Европа, а цифровата икономика расте 7 пъти по-бързо от реалната икономика. „Ще работим съвместно и за индустрия, която да подпомогне цифровизацията“, каза още той.

Заместник-министърът на икономиката, подчерта, че данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията, като в областта на информационните технологии и услуги, където работят близо 10 хил. компании, само за миналата година са осигурили заетост на над 47 хил. души или 4.7% от заетите в икономиката.

По думите му дигитализацията трябва да обхване повече сектори и отрасли и затова Министерството на икономиката, по предложение на работодателските организации е предприело редица инициативи за развитието на цифровата икономика, като е разработило „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия /Индустрия 4.0/“. „Нейната най-важна задача е да създаде рамка, която да подпомогне българската икономика да се адаптира към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0“, заяви Борисов.

Борисов обяви, че се подготвя ваучерна схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която има за цел да се улесни достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии, както и че се предвиждат мерки по закона за насърчаване на инвестициите, които да поставят акцент върху дигитализацията на българската икономика.

Споделете