Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: IT бизнесът е носител на растеж и иновации

Зам.-министър Лъчезар Борисов: IT бизнесът е носител на растеж и иновации

„Секторът на иформационните и комуникационни технологии е носител на растеж, иновации и конкурентоспособност. Той играе фундаментална роля в стратегията на правителството за изграждане на икономика, базирана на знание и високи технологии“. Това посочи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на среща с представители на IT индустрията у нас. Това е един от най-динамично развиващите се отрасли в българската икономика с принос от 4.5% към общата брутна добавена стойност на фона на 3,7% за Европейския съюз.

По думите на зам.-министър Борисов Министерство на икономиката провежда редица политики в подкрепа на сектора, включително и чрез разработването на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“. Стратегията очертава четири приоритетни сфери за развитие на българската икономика, една от които са именно информационните и комуникационни технологии. „Министерство на икономиката е ваш партньор, на когото може да разчитате“, посочи още Борисов. Ведомството е разработило и „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), чрез която прави заявка за активно участие в новите глобални технологични и социално-икономически процеси у нас. Стимул за развитието не само на този сектор, но и на бизнеса като цяло са и неговите усилия за облекчаване на административните режими, резултатите от които са вече видими.

Ролята на IT сектора е не само да предоставя решения, които да отговарят на нуждите на бизнеса, но и да предизвика технологична революция, която да преобрази икономиката ни. Именно в информационните и комуникационни технологии се крие огромен потенциал за привличане на преки и косвени инвестиции, за създаване на работни места и развитие на експорта, за ускоряване на икономическото развитие чрез дигитализация на индустриите.

По време на срещата зам.-министър Борисов посочи още, че правителството полага огромни усилия за създаването на висококвалифицирани кадри за бизнеса, включително и за IT сектора, който в момента изпитва сериозен недостиг на специалисти. За това ще допринесе и системата на дуално обучение, коментира още той.

Споделете