Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Министерство на икономиката е призвано да бъде партньор на бизнеса

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Министерство на икономиката е призвано да бъде партньор на бизнеса

Министерство на икономиката е призвано да бъде партньор на бизнеса и само общата работа в отбор с него може да гарантира синергия, защото размяната на една идея от двете страни води до синхрон в общата политика. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция на тема „Правителството и бизнесът в един отбор“, организирана от Български форум на бизнес лидерите. Във форума основно участие взеха министър-председателят на Р България Бойко Борисов и заместник министър-председателят Томислав Дончев.

Министерство на икономиката търси механизми, за да отговаря на съвременните предизвикателства, сочени от икономическите анализи, за преместване на бизнеса от Запад към Изток, като фокусира усилията си в постигането на устойчив икономически ръст околко и над 4% процента“, подчерта зам.-министър Лъчезар Борисов. По думите му България се откроява не само като желана инвестиционна среда, но и добрите макроикономически показатели като 6,4% ръст на индекса на индустриалното производство в преработващата промишленост, както и свиването на безработицата до 6,5 % през септември, са индекси, които я определят като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна Европа с утвърден имидж и добри условия за развиване на бизнес.

Зам.-министър Борисов акцентира върху изготвената Концепцията за Четвъртата индустриална революция, която в партньорство с бизнеса ще прерасне в стратегия и ще даде тласък в изграждането на електронната търговия и дигитализацията на българската икономика. „Адресирана от наша страна е и агресивната политика за намаляване на административната тежест, насърчаването на инвестициите, подобряване достъпа до финансиране на малките и средните фирми, включително чрез Българска банка за развитие“, подчерта той.

Според него най-добрата оценка за подобряването на инвестиционния климат се дава от самите инвеститори. „От началото на годината до момента по ЗНИ са сертифицирани 23 проекта на обща стойност около 300 млн. лв. Проектитe предвиждат разкриването на около 5000 работни места. 12 от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги“, каза в заключение зам.-министър Борисов.

Споделете