Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Министерството на икономиката работи в посока преодоляване на икономическите предизвикателства

Зам.-министър Лъчезар Борисов: Министерството на икономиката работи в посока преодоляване на икономическите предизвикателства

Предизвикателствата пред българската икономика са свързани с липсата на кадри, качественото образование, иновациите, ръста на инвестициите, дигитализацията, както и запазването на положителния тренд на растеж на българската икономика от около и над 4% и тенденцията за преместването на бизнеса от Запад към Изток. Министерството на икономиката работи усилено за прецизирането на икономическите търсения и обществените нагласи. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Втората годишна конференция на Bloomberg TV Bulgaria на тема „The Next Big Thing. Business Transformers“.

По думите на икономическия заместник-министър дигитализацията е един от процесите, който играе важна роля за справяне с фактора човешки капитал. Той даде за пример развитието на IT сектора, където движението на българската икономика през последното десетилетие следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията, подчертавайки, че в областта на информационните технологии и услуги работят близо 10 хил. компании и само за миналата година са осигурили заетост на над 47 хил. души или 4.7% от заетите в икономиката. „По данни на Cisco България е 3-та в Европа и 10-та в света по брой сертифицирани специалисти. Страната ни вече е топ дестинация и лидер в областта на новите технологии в региона.“, допълни той. Зам.-министър Борисов подчерта, че важен аспект в тази посока е Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС), под чиято шапка се управляват две оперативни програми – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката и „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката.

Като едно възможно решение на проблема с липсата на кадри, той открои усилията на държавата да създава специалисти, които могат да правят продукти с висока добавена стойност. За тази цел зам.-министър Лъчезар Борисов подчерта, че важна роля ще има изготвянето на Стратегия на база на вече разработената от Министерството на икономиката по предложение на работодателските организации „Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия /Индустрия 4.0/“.

В заключение той изтъкна, че икономическото министерство продължава агресивната си политика по отношение на административната тежест, като даде за пример приетите на дневен ред вчера в Министерски съвет 5 нови предложения за намаляване на такси, облекчаване на регулаторни режими и подобряване предоставянето на административни услуги.

Свързана медия

Споделете