Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов откри учебен център на Палфингер

Зам.-министър Лъчезар Борисов откри учебен център на Палфингер

Откриването на новия учебен център на „Палфингер“, изграден по проект за въвеждане на дуалното обучение, отговаря на водената от Министерство на икономиката политика за преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка за предприятията в България и намаляването на младежката безработица. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официална церемония по откриването на учебен център на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД в с. Тенево. На събитието присъстваха още заместник-председателят на надзорния съвет на „Палфингер“ АГ г-н Ханес Палфингер, управителят на завода Андреас Щраух, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и областният управител на Ямбол Димитър Иванов.

Зам.-министър Борисов подчерта, че осигуряването на връзка между бизнеса и образователната система, както и наличието на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса са ключова предпоставка за развитието на инвестиционната дейност във всички региони на страната и за постигане на устойчив икономически растеж. Той напомни, че секторите, в които се осъществява дуално обучение са: машиностроене, млекопреработвателна промишленост, електротехника, газова техник, мехатроника и туризъм. По думите му към момента са включени 425 ученици, 16 професионални училища и 62 предприятия. „Това е доказателство за успешното приложение на тази форма на обучение в България. Министерството на икономиката изразява задоволство от факта, че младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудности с намирането на кадри“, допълни заместник-министърът.

В заключение Лъчезар Борисов заяви, че новите инвестиции в завода са показател за нарастване на инвестиционната активност в страната и положителна референция за доверието на инвеститора в стабилността на бизнес средата в България, резултат от продължаващите действия на правителството за постигане на икономическа и финансова стабилност.

Свързана медия

Споделете