Loading...

Зам.-министър Лъчезар Борисов се срещна с представители на МААЕ

Зам.-министър Лъчезар Борисов се срещна с представители на МААЕ

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов се срещна с експерти от Международна агенция за атомна енергия (МАЕЕ) във връзка с одобрения от агенцията проект BUL9025. Проектът предвижда предоставяне на експертна и финансова подкрепа от страна на МАЕЕ при разработване на „Национална стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България.“ На срещата присъстваха и представители на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Агенция за ядрено регулиране (АЯР), Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и др.

По време на срещата стана ясно, че проектът предвижда изготвяне на стратегия и евентуално последващо закупуване на необходимата измервателна техника и оборудване за осигуряване на високоефективен процес на преработка на замърсените с уран руднични води. BUL9025 ще бъде осъществен в рамките на две календарни години. В този период ще бъдат извършени анализ и оценка на състоянието на бившите уранови руди в България. В тази връзка ще има посещение на международни експерти на управляваните от Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обекти, запознаване с информацията за състава на рудите, състоянието на подземните и надземните води, предложения за нововъведения в съществуващите мощности и стартиране на процедура от страна на МАЕЕ (изцяло с нейно финансиране) за закупуване на избраното оборудване.

Зам.-министър Борисов благодаря за възможността този проект да се случи в България и подчерта, че за Министерството на икономиката това сътрудничество е приоритетно.

Споделете