Loading...

Зам.-министър Лилия Иванова и изпълнителният директор на Европейската Агенция за глобални навигационни спътникови системи ще проведат срещи, на които ще се обсъди по- активното включване на българския бизнес към космическите програми на ЕС

Заместник-министърът на икономиката г-жа Лилия Иванова ще проведе работна среща с изпълнителния директор на Европейската Агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) г-н Паскал Клодел на 17ти февруари 2020 г. в Министерство на икономиката. Целта на посещението е представяне на възможностите произтичащи от европейските космически програми – EGNOS и Galileo в подкрепа на българската икономика.

По време на срещата ще бъде представен процеса на бъдещото трансформиране на GSA в EUSPA (Агенция на Европейския съюз за космическа програма), идентифициране на космически дейности релевантни за България, включително участието в бъдещ консорциум обединяващ държавите-членки на ЕС с капацитет за развитие в космическия сектор, както и идентифициране на необходимата подкрепа от GSA за развитие на насърчаваща участието на бизнеса космическа екосистема.

Предвидени са две работни срещи в Голяма зала ет. 3, ул. „Славянска“ № 8 в Министерство на икономиката.

11:00 – 12:30 – Работна среща с представители на държавната администрация;

14:30 – 16:00 – Работна среща с представители на бизнес организациите.

Споделете