Loading...

Зам.-министър Лилия Иванова участва в неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност

Зам.-министър Лилия Иванова участва в неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност

България споделя необходимостта от адаптирането на единния пазар към новите пазарни реалности и предизвикателства, включително глобализацията, цифровизацията, променящите се бизнес модели и технологии. Тази позиция изрази заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), който се проведе в Букурещ, Румъния.

По думите й усилията за подобряване на бизнес средата в сферата на услугите и разкриването на пълния потенциал на единния пазар в тази област са от съществено значение за постигане на осезаем растеж във всички останали сектори на икономиката, в това число индустрията, производството, иновациите, инвестициите, което ще направи европейска икономика по-конкурентна. Тя подчерта, че България неведнъж е изразявала позиция, че сред най-важните фактори за успешното функциониране на единния пазар са коректното и в срок транспониране на законодателството и по-доброто прилагане на съществуващите правила от държавите членки, както и необходимостта от мониторинг в това отношение. „За осигуряването на по-висок икономически растеж и по-конкурентоспособна европейска икономика, България поставя акцент върху необходимостта от холистичен, ориентиран към бъдещето подход за разработването на правила и политики в областта на единния пазар, който да обединява и усилва взаимодействието на всички политики – индустриална, търговска, транспортна, енергийна, околна среда и др., като в същото време отчита възможностите и силните страни, които произтичат от разнообразието на ЕС, и дава тласък за неговото ускорено регионално развитие“, допълни тя.

Зам.-министър Иванова подчерта, че по отношение на политиката за насърчаване на стартиращите и разрастващи се предприятия в ЕС, България приветства мерките, които са заложени в „Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия“ на Европейската комисия. Важно условие за подобряване на достъпа на стартиращите предприятия до Единния пазар е създаването на предприемаческа инфраструктура, намаляване на административната тежест, както и подкрепа за регионални клъстери и насърчаване на връзката им с научни и образователни институции. Според нея е важно да се подкрепи предприемаческа култура, особено сред младите хора ,които са двигател на бъдещата промяна, която се очаква да повиши конкурентоспособността на ЕС.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с необходимостта от ясна дългосрочна визия за развитието на политиката за МСП през следващата многогодишна финансова рамка в периода 2021-2027 г.

Свързана медия

Споделете