Loading...

Зам.-министър Любен Петров: Производството на мебели създава 2.5% от добавената стойност в индустрията и осигурява заетост на 20 хиляди души

Зам.-министър Любен Петров: Производството на мебели създава 2.5% от добавената стойност в индустрията и осигурява заетост на 20 хиляди души

Производството на мебели създава 2.5% от добавената стойност в индустрията и осигурява заетост на близо 20 хиляди души. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриване на конференцията „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и интериор“, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ в партньорство с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и IKEA. На събитието присъстваха над 100 представители на български компании от мебелната индустрия.

„Министерство на икономиката оценява като безспорно важна, полезна и изключително навременна днешната дискусия, защото тя ще даде възможност на представителите на предприятията от сектора да се запознаят, както с условията за осигуряване на суровини, реализиране на инвестиции и получаване на преференции, така и с възможностите за сътрудничество с ИКЕА“, добави заместник-министърът. Той подчерта, че българските търговски представители работят активно за повишаване конкурентоспособността на бранша като инициират и съдействат при организирането на търговски мисии и мероприятия в областта на мебелното производство. Като пример заместник-министър Петров посочи Международното мебелно изложение IMM в Кьолн, в което предстои участие на български фирми и през 2016 г. Като успешна инициатива той определи и организирано представяне на 20 български фирми-производители на мебели в Посолството на Република България в Лондон, в следствие на което четири от фирмите са сключили договори за износ за Великобритания. В заключение заместник-министърът на икономиката съобщи, че през 2016 г. предстои организиране на търговска мисия в Швеция.

На събитието бяха представени още добри практики на български производители, които успешно работят с ИКЕА – не само в производството на мебели, но и на изделия от текстил и пластмаса. Представители на шведската компания от своя страна подчертаха, че ИКЕА има сериозни амбиции да увеличи доставките си от България и е готова да работи с българските компании за осигуряване на необходимите параметри и качество на изработваните продукти. Очакванията са този процес да насърчи развитието на българските фирми в бранша и да създаде предпоставки не само за успешно сътрудничество с ИКЕА, но и трайно да подобри експортните позиции на българските мебелни производители на международните пазари.

В работата на конференцията участваха още доц. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните, Мариета Захариева, изпълнителен директор ИАНМСП, представители на шведския мебелен гигант, както и мениджъри на български-фирми, работещи за IKEA.

Производството на мебели в България обхваща около 1.7% от стойността на индустриалното производство и създава 2.5% от добавената стойност в индустрията. Браншът осигурява заетост на около 20 хил. души, което е 4% от заетите в промишлеността. В производството на мебели работят около 2 100 фирми. През 2014 г. предприятията от бранша са произвели продукция на стойност 896 млн. лв., като тя бележи тенденция на нарастване през последните години. Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката на износа на мебели, който през 2014 г. нарасна с 11%. За периода януари-ноември 2015 г. износът на мебели отчита 2.5% ръст.

Споделете