Loading...

Зам.-министър Любен Петров участва в инициативата „Да! На българското”

Зам.-министър Любен Петров участва в инициативата „Да! На българското”

Да кажем Да на качественото, на провереното, изгодното. Това призова зам.-министърът Любен Петров от името на Министерство на икономиката при откриването на националната кампания „Да! На българското”, инициирана за осми пореден път от в. Стандарт.

„Основна задача на Министерство на икономиката е да осигури благоприятна среда за развитие на българските предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Действията ни са насочени към подобряване на законодателството и намаляване на административната тежест за бизнеса”, увери Любен Петров. „Министерство на икономиката ще изпълни поставените си цели в тази насока и допълни, че ключово значение за бизнес климата в страната е да се осигури равнопоставеност между стопанските субекти, за да се избегне нелоялната конкуренция. Държавата ще бъде добър партньор на българския бизнес и с подкрепата на всички медии и институции, можем да защитим българското”, подчерта зам.-министърът.

Основен акцент на тазгодишното издание беше поставен върху биопродуктите и бъдещето на биопродукцията. Любен Петров напомни, че в миналото България е имала сериозен износ на плодове и зеленчуци към Европа. Той увери, че Министерство на икономиката ще обърне съществено внимание на българското производство.

Споделете