Loading...

Зам.-министър Манолев: Над 1 млрд. лв. е генерираният оборот от компаниите в мебелната промишленост

Зам.-министър Манолев: Над 1 млрд. лв. е генерираният оборот от компаниите в мебелната промишленост

Генерираният оборот от компаниите в мебелната промишленост отбелязва ръст от 4,7% през миналата година и надхвърля 1 млрд. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на ежегодната конференция на браншовете мебелно производство и дървообработване във Велико Търново. Това е най-мащабният форум в сектора, който събира на едно място представители на бранша, външни експерти и специалисти и дава възможност за установяване на нови партньорства, и обмен на информация.

„Мебелната промишленост е сред секторите, които се развиват устойчиво през последните години в България“, подчерта зам.-министър Манолев. По думите му понастоящем производството на мебели създават 2.4% от добавената стойност в индустрията. Браншът осигурява заетост на около 20 хил. души, а в производството на мебели работят около 2 600 фирми. „За последните 10 г. износът устойчиво расте и вече надхвърля половин милиард лева годишно“, допълни Александър Манолев. Той даде и няколко примери за успешен експорт на български компании. С активната помощ на Службата ни по търговско-икономически въпроси във Великобритания са установени дългосрочни партньорства между български малки и средни производители на мебели и водещите търговски вериги във Великобритания като Tesco и Home base, което е довело до ръст от 25% при износа на мебели за островната държава за 2016 г. Министерството на икономиката е сътрудничило и за стартирането на износ на матраци за Канада и Франция, като в европейската държава те са използвани за оборудване на редица хотели.

Зам.-министърът обърна внимание и на някои от основните проблеми в сектора – наличието на нелоялна конкуренция и недостатъчно кадрово обезпечаване и съобщи, че вече са предприети мерки за тяхното преодоляване. „Разработили сме образец на трудов договор между ученик и работодател, който се надяваме да насърчи дуалното образование. Готови сме и с карта на отраслите в България, върху която предстоят да се нанесат професионалните училища, за да подобрим връзката между пазара на труда и специализираното обучение“, поясни Александър Манолев.

Икономическият заместник-министър връчи наградите в категориите „Инвеститор на 2017 г.“ и „Износител на 2017 г.“. В първата победител е фирма „Виденов Груп“ ООД, която през миналата година е извършило инвестиция в рамките на 15,58% от приходите си. За „Износител на 2017 г.“ бе отличено предприятието „Паралел“ ЕАД, което през миналата година е реализирало собствена продукция на международния пазар на мебели, матраци и основни суровини за големи международни търговски вериги и производители.

На днешното събитие присъстваха и Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините, Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Галин Господинов – председател на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Петър Абрашев, председател на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и др.

Споделете