Loading...

Зам.-министър Николай Павлов взе участие в заседание на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Зам.-министър Николай Павлов взе участие в заседание на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

На 2 и 3 май 2024 г. във Франция, Париж, заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов участва в заседание на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Съвместно създаване на потока на промяна: Водеща глобална дискусия с обективен и надежден подход към устойчив и приобщаващ растеж“. Българската делегация за Съвета е ръководена от министър-председателя и министър на външните работи Димитър Главчев и включва също заместник-министър на външните работи, посланика на България във Франция и представители на Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

В рамките на Съвета ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с насърчаване на свободната търговия и инвестициите за ускоряване на стабилен икономически растеж, основани на правила и на свободен и справедлив международен икономически ред. Предвидени са и дискусионни панели по устойчив и приобщаваш растеж и подход към глобални предизвикателства като изкуствения интелект, сигурността и свободния пренос на данни. На заседанието се отбелязва и 10-ата годишнина от създаването на Регионалната програма за Югоизточна Азия (SEARP).

Успешното завършване на разговорите за присъединяване на България към ОИСР ще стимулира допълнително страната по пътя ѝ към устойчивото икономическо развитие. Министерството на икономиката и индустрията е сред най-ангажираните институции в българската администрация в процеса на присъединяване, с водеща роля по четири технически прегледа и с партнираща роля по девет други прегледа от тематични комитети на ОИСР.

Споделете